"июнь"

.


:
-------#

, "июнь" -

1. ( )

1.1. ( )

#------

1.2. ( )

и######

2. .

июнь

3. .

июнь

4. .

июнь

5. .

июнь

6. , .

июнь

7.

июнь

a июнь:

июнь

? ?

- " ". - , . , , . , , . ?

serge_mikhailov@mail.ru

: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

| | " "