"июне"

.


:
-------#

, "июне" -

1. ( )

1.1. ( )

#------

1.2. ( )

и######

2. .

июне

3. .

июне

4. .

июне

5. .

июне

6. , .

июне

7.

июне

a июне:

июне

? ?

- " ". - , . , , . , , . ?

serge_mikhailov@mail.ru

: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

| | " "