"июль"

.


:
-------#

, "июль" -

1. ( )

1.1. ( )

#------

1.2. ( )

и######

2. .

июль

3. .

июль

4. .

июль

5. .

июль

6. , .

июль

7.

июль

a июль:

июль

? ?

- " ". - , . , , . , , . ?

serge_mikhailov@mail.ru

: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

| | " "