"ищет"

.


:
-------#

, "ищет" -

1. ( )

1.1. ( )

#------

1.2. ( )

и######

2. .

ищет

3. .

ищет

4. .

ищет

5. .

ищет

6. , .

ищет

7.

ищет

a ищет:

ищет

? ?

- " ". - , . , , . , , . ?

serge_mikhailov@mail.ru

: ; ; ; ; ; ; ; ; '; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

| | " "