"искусство"

.


:
-----------------#

, "искусство" -

1. ( )

1.1. ( )

#----------------

1.2. ( )

и################

2. .

искусство

3. .

искусство

4. .

искусство

5. .

искусство

6. , .

искусство

7.

искусство

a искусство:

искусство

? ?

- " ". - , . , , . , , . ?

serge_mikhailov@mail.ru

: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

| | " "