"идут"

.


:
-------#

, "идут" -

1. ( )

1.1. ( )

#------

1.2. ( )

и######

2. .

идут

3. .

идут

4. .

идут

5. .

идут

6. , .

идут

7.

идут

a идут:

идут

? ?

- " ". - , . , , . , , . ?

serge_mikhailov@mail.ru

: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

| | " "