"игла"

.


:
-------#

, "игла" -

1. ( )

1.1. ( )

#------

1.2. ( )

и######

2. .

игла

3. .

игла

4. .

игла

5. .

игла

6. , .

игла

7.

игла

a игла:

игла

? ?

- " ". - , . , , . , , . ?

serge_mikhailov@mail.ru

: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

| | " "